Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Królewo od km 0+576 do km 1+076"

Stare Pole: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Królewo od km 0+576 do km 1+076
Numer ogłoszenia: 195332 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160228 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Królewo od km 0+576 do km 1+076.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi w miejscowości Królewo dz. nr 160 gmina Stare Pole, obejmujące miedzy innymi: 1) roboty przygotowawcze, 2) korytowanie na głębokość 10cm, 3) wykonanie warstwy odsączającej gr. 15cm, 4) ułożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych używanych (z odzysku) o powierzchni 1 płyty do 3m2 , 5) montaż znaków ostrzegawczych, 6) utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 miesiąca. W trakcie wykonawstwa możliwa jest zmiana lokalizacji skrzyżowań, mijanek i zjazdów. Zakup płyt leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonymi do niniejszej SIWZ: - projektem branży drogowej - załącznik nr 9; - przedmiarem robót - załącznik nr 10; - STWIOR - załącznik nr 11. Załączony do SIWZ przedmiar, ma charakter pomocniczy. Jest opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Ma obrazować skalę przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Robót Melioracyjnych i Drogowych Marian Buć ul. Krótka 1, ul. Krótka 1, 82-220 Stare Pole, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195321,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 193099,45

  • Oferta z najniższą ceną: 82113,50 / Oferta z najwyższą ceną: 224293,70

  • Waluta: PLN.data wytworzenia2015-07-31
data udostępnienia2015-07-31
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin857
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Królewo od km 0+576 do km 1+076"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@