Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. "Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole"

Stare Pole: Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole
Numer ogłoszenia: 301926 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266180 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg wewnętrznych w miejscowości Złotowo dz. nr 4/14 oraz w miejscowości Kaczynos dz. nr 55/14 gmina Stare Pole. 1) Droga Złotowo: - roboty przygotowawcze, - korytowanie na głębokości 7cm, - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, - ułożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych używanych (z odzysku) na dł. 57 mb, - montaż znaków drogowych. 2) Droga Kaczynos: - roboty przygotowawcze, - korytowanie na głębokości 10cm, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, - ułożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych używanych (z odzysku) na dł. 192 mb, - wykonanie mijanki w miejscu skrzyżowania na długości 30 mb, - montaż znaków drogowych. Ziemię z korytowania należy wykorzystać do wzmocnienia poboczy. UWAGA!!! Wykonawca ułoży płyty drogowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego. Transport płyt z miejsca ich składowania leży po stronie Wykonawcy. Cena oferty nie powinna zawierać kosztu zakupu płyt drogowych. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: - dokumentacja techniczna - załącznik nr 9; - przedmiary robót - załącznik nr 10; - STWIOR - załącznik nr 11. Załączone do SIWZ przedmiary, maja charakter pomocniczy i są opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji technicznej. Mają obrazować skalę przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Drozd Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad, ul. Dolna 12, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 62091,29

  • Oferta z najniższą ceną: 62091,29 / Oferta z najwyższą ceną: 62091,29

  • Waluta: PLN .data wytworzenia2015-11-09
data udostępnienia2015-11-09
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin1064
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Modernizacja dróg w miejscowości Złotowo i Kaczynos gmina Stare Pole"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@