Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. "Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka ..."

Stare Pole: Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch edycja 2015
Numer ogłoszenia: 311246 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274864 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch edycja 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji i przebudowie części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka dla dzieci w wieku do 3 lat. Prace obejmują między innymi: - roboty przygotowawcze, demontażowe, rozbiórkowe, - rozbudowa obiektu budowlanego, - roboty wykończeniowe, - roboty branży elektrycznej, sanitarnej, odgromowej, telefonicznej, gazowej. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: - projekt branży konstrukcyjnej , sanitarnej i elektrycznej - załącznik nr 9, - STWIOR - załącznik nr 11. Przedmiary stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ mają charakter pomocniczy. Są opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Mają obrazować skalę przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów. UWAGA! 1) Roboty prowadzone będą przy czynnym obiekcie , w którym znajduje się przedszkole oraz mieszkania. 2) Prowadzone prace w żaden sposób nie mogą utrudniać prowadzenia zajęć jak i funkcjonowania mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia placu budowy i przestrzegania warunków bezpieczeństwa, higieny pracy. Po zakończeniu robót elementy nieobjęte ich zakresem zostaną przez Wykonawcę doprowadzone do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Wykonawca zagospodaruje na własny koszt wszelkie elementy, materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych , chodników itp. oraz przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4.

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - Maluch edycja 2015.

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe MABET mgr inż. Marek Hołowiński, ul. Bohaterów Monte Cassino 19, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236830,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 314030,81

  • Oferta z najniższą ceną: 314030,81 / Oferta z najwyższą ceną: 426004,41

  • Waluta: PLN .data wytworzenia2015-11-18
data udostępnienia2015-11-18
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin927
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Adaptacja wraz z rozbudową części budynku zlokalizowanego na dz. nr 617 w Starym Polu na potrzeby utworzenia żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ...
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@