Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Zamówienia publiczne  / Powyżej 30.000 EURO  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. "Remont drogi ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu"

Stare Pole: Remont drogi ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu
Numer ogłoszenia: 139952 - 2016; data zamieszczenia: 02.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129283 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, woj. pomorskie, tel. 55 271 35 32, faks 55 271 35 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu. Roboty budowlane obejmują między innymi: - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe; - roboty ziemne : wykonanie wykopów, nasypów; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykonanie materaca wzmacniającego z kruszywa na geotkaninie separacyjnej; - wykonanie nawierzchni asfaltowej; - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej; - wykonanie nawierzchni z brukowca; - budowa kanalizacji deszczowej; - wycinka drzew i wysiew trawy; - regulacja studzienek ; - wykonanie wzmocnienia poboczy kruszywem; - oznakowanie dróg na czas budowy; - roboty porządkowe; - pomiar geodezyjny powykonawczy. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: - projekt - załącznik nr 9, - przedmiar - załącznik nr 10, - STWIOR - załącznik nr 11. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstające w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiary stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ mają charakter pomocniczy. Są opracowaniem wtórnym w stosunku do dokumentacji projektowej. Mają obrazować skalę przedsięwzięcia budowlanego i ułatwiać oszacowanie kosztów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.00.00.00-7, 45.23.11.00-6.

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 550653,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 444202,14

  • Oferta z najniższą ceną: 444202,14 / Oferta z najwyższą ceną: 603621,98

  • Waluta: PLN .data wytworzenia2016-09-02
data udostępnienia2016-09-02
sporządzone przezEwa Rojek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin682
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn. "Remont drogi ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu"
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@