Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Aktualności  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Zwołanie XI Sesji VIII kadencji

Stare Pole, dnia 10.12.2019 r.

RO.0002.11.2019

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zwołuję XI sesję Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji i powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr X/19 z X sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019 r. (załącznik nr 1).
 5. Sprawozdania z pracy międzysesyjnej.
  • 5.1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy.
  • 5.2. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
  • 5.3. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • 5.4. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.
  • 5.5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
  • 5.6. Sprawozdania radnych.
  • 5.7. Sprawozdanie Wójta Gminy (załącznik nr 2).
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 i uchwalenie budżetu Gminy na 2020 rok.
  • 8.1. Wystąpienie Wójta Gminy.
  • 8.2. Odczytanie uchwały nr 193/g272/F/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2020-2028 (załącznik nr 3).
  • 8.3. Odczytanie uchwały nr 194/g272/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu (załącznik nr 4).
  • 8.4. Wystąpienia przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Stare Pole.
  • 8.5. Dyskusja.
  • 8.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 (druk nr 1).
  • 8.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. (druk nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (druk nr 4).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Pole na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 5).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole (druk nr 6).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej (druk nr 7).
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole (druk nr 8).
 16. Wystąpienia sołtysów.
 17. Komunikaty, wolne wnioski, dyskusja.
 18. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Stare Pole VIII kadencji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Ireneusz Dziura

 

 

 

Sesja będzie transmitowana w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=y5Mgtas4b5gdata wytworzenia2019-12-10
data udostępnienia2019-12-10
sporządzone przezUrszula Załęska-Sałek
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin469
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Materiały dla Rady Gminy Stare Pole na sesję w grudniu 2019 r.
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@