Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zwołanie XXVIII Sesji VII kadencji - Aktualności, menu 24, artykuł 3999 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Zwołanie XXVIII Sesji VII kadencji

Stare Pole, dnia 15.02.2018 r.

 

RO.0002.1.2018

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 lutego br. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarza Obrad.
 4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej:
  • Przewodniczącego Rady Gminy,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  • Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
  • Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,
  • Radnych,
  • Wójta Gminy.
 5. Wystąpienia sołtysów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Stare Pole (Druk Nr 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka w Starym Polu (Druk Nr 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (Druk Nr 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu o wstępnym tytule „Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 (Druk Nr 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Stare Pole w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów (Druk Nr 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Pole w 2018 roku (Druk Nr 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Druk Nr 7).
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej przez Gminę Stare Pole dla Powiatu Malborskiego (Druk Nr 8).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowego na lata 2018-2028.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 18. Komunikaty.
 19. Zatwierdzenie protokołu nr XXVII/17 z sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.
 20. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

Protokół zostanie wyłożony do wglądu w dniu sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Jarosław Szturmowski

 

Metryka

data wytworzenia
2018-02-15
data udostępnienia
2018-02-15
sporządzone przez
Bożena Stosik
opublikowane przez
Janusz Salamonik
ilość odwiedzin
1815
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.