Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Rada Gminy  / Zwołania Sesji Rady  / Kadencja 2014-2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kadencja 2014-2018 Kadencja 2014-2018
Zwołanie XXIV Sesji VII kadencji

Stare Pole, dnia 14.06.2017 r.

RO.0002.24.2017

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarza Obrad.
 4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej:
  • Przewodniczącego Rady Gminy,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  • Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
  • Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,
  • Radnych,
  • Wójta Gminy.
 5. Wystąpienia sołtysów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. i udzielenie absolutorium:
  • wystąpienie Wójta Gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • odczytanie uchwały nr 047/g272/R/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (Druk Nr 1),
  • odczytanie uchwały nr 075/g272/A/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 (Druk Nr 2),
  • wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2016 rok (Druk Nr 3),
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 (Druk Nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Druk Nr 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości (Druk Nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości (Druk Nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości (Druk Nr 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stare Pole (Druk Nr 9).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Królewo (Druk Nr 10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (Druk Nr 11).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej (Druk Nr 12).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stare Pole (Druk Nr 13).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowościach Królewo, Krasnołęka i Kaczynos Kolonia do kategorii dróg gminnych (Druk Nr 14).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Druk Nr 15).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Druk Nr 16).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
 22. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 23. Komunikaty.
 24. Zatwierdzenie protokołu nr XXIII/17 z sesji Rady Gminy z dnia z dnia 8 maja 2017 r.
 25. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

 

Protokół zostanie wyłożony do wglądu w dniu sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Jarosław Szturmowski

 data wytworzenia2017-06-14
data udostępnienia2017-06-14
sporządzone przezBożena Stosik
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin1218
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@