Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Pole
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Stare Pole  / Rada Gminy  / Zwołania Sesji Rady  / Kadencja 2014-2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Kadencja 2014-2018 Kadencja 2014-2018
Zwołanie XXXI Sesji VII kadencji

Stare Pole, dnia 23.05.2018 r.

RO.0002.4.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 maja br. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarza Obrad.
 4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej:
  • Przewodniczącego Rady Gminy,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  • Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
  • Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,
  • Radnych,
  • Wójta Gminy.
 5. Wystąpienia sołtysów.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. i udzielenie absolutorium.
  • wystąpienie Wójta Gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • odczytanie uchwały nr 039/g272/R/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (Druk Nr 1),
  • odczytanie uchwały nr 081/g272/A/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Polu o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Pole z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 (Druk Nr 2),
  • wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Stare Pole za 2017 rok (Druk Nr 3),
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 (Druk Nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Stare Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Druk Nr 5).
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 12. Komunikaty.
 13. Zatwierdzenie protokołu nr XXX/18 z sesji Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 14. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Protokół zostanie wyłożony do wglądu w dniu sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.data wytworzenia2018-05-28
data udostępnienia2018-05-28
sporządzone przezBożena Stosik
opublikowane przezJanusz Salamonik
ilość odwiedzin647
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Starym Polu, Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, tel.: 55 271-35-32, fax: , ug@starepole.pl, www.starepole.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@