Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo. - 2014, menu 90, artykuł 2796 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 19 marca 2014 r.

 

Stare Pole, 19.03.2014 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 39-41, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 2038) oraz w związku z podjęciem uchwały Nr XVI/124/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo,

 

Wójt Gminy Stare Pole

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6 (pok. nr 3) w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Pole www.bip.starepole.pl

 

Uwagi i wnioski można wnosić w formie:
  • pisemnej, na adres Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole,
  • ustnej do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail mal@starepole.pl

 

w terminie 31 dni od ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 28.03.2014 r. do dnia 28.04.2014 r.

 

Uwagi i wnioski wniesione po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stare Pole.

Metryka

data wytworzenia
2014-03-19
data udostępnienia
2014-03-19
sporządzone przez
Salamonik Janusz
opublikowane przez
Janusz Salamonik
ilość odwiedzin
1242
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.